Dan: 12. ožujka 2019.

Home / 2019 / ožujak / 12 (Utorak)
Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2...