Dan: <span>3. veljače 2021.</span>

Home / 2021 / veljača / 03 (Srijeda)
Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za ex vojarnu Krka
Objava

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za ex vojarnu Krka

U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Ex vojarna Krka“ („Službeno glasilo Grada Knina“, br. 11/19) donijelo...