Dan: <span>3. studenoga 2023.</span>

Home / 2023 / studeni / 03 (Petak)
Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva
Objava

Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2023. godinu, donio je odluku o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2023. godini.

Obavijest o izborima članova vijeća mjesnih odbora
Objava

Obavijest o izborima članova vijeća mjesnih odbora

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina održat će se na dan 10. prosinca (nedjelja) 2023. godine,  u vremenu od 7:00 do 19:00 sati. Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Knina nalazi se u Kninu, u zgradi gradske uprave, na adresi Dr. Franje Tuđmana 2, prvi kat. Obrasci prijedloga kandidacijskih...