Mjesec: <span>studeni 2023.</span>

Home / 2023 / studeni
Obavijest o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora
Objava

Obavijest o izborima za članove vijeća Mjesnih odbora

I. Gradsko vijeće Grada Knina raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Knina za dan 10. prosinac (nedjelja) 2023. godine,  u vremenu od    7:00 do 19:00 sati. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Knina objavljena je u „Službenom glasilu Grada Knina“, broj 14/23, na oglasnoj ploči gradske...

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora
Objava

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora

Gradsko vijeće Grada Knina na 27. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2023. godine, donijelo je ODLUKUo raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Grada Knina Raspisuju se izbori za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Knina, kako slijedi:– Mjesni odbor KNIN I.– Mjesni odbor KNIN II.– Mjesni odbor KNIN III.– Mjesni odbor KNIN IV....

  • 1
  • 2