Dan: <span>5. veljače 2024.</span>

Home / 2024 / veljača / 05 (Ponedjeljak)
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih
Objava

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Gradsko vijeće Grada Knina, objavljuje JAVNI POZIVza isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Knina Savjet mladih Grada Knina ima 7 članova, koji se biraju na razdoblje trajanja mandata Gradskog vijeća Grada Knina. U Savjet mladih biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do...

Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2023./2024. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje JAVNI NATJEČAJza dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku 2023./2024. godinu U skladu s odredbama Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina za 2024. godinu i Proračunu Grada Knina za 2024. godinu, za školsku/akademsku 2023./2024. godinu raspisuje se Javni natječaj za 20 novih korisnika...