Dan: <span>2. svibnja 2024.</span>

Home / 2024 / svibanj / 02 (Četvrtak)
Poziv na sudjelovanje u natječaju „Knin u očima stranca“
Objava

Poziv na sudjelovanje u natječaju „Knin u očima stranca“

Dječje Gradsko vijeće Grada Knina raspisuje Natječaj pod nazivom „Knin u očima stranca“ Izbor teme za uradak su karakteristike grada i ono što se djeci od tih karakteristika najviše sviđa ili smatraju da najbolje opisuje njihov grad u očima stranca koji ne poznaje naš grad (priroda, znamenitosti, umjetnost, kultura, važni sportovi ili osobe i slično). Na...

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi
Objava

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u kulturi

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje JAVNI NATJEČAJza financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2024. godinu U Proračunu Grada Knina za 2024. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture.Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina...

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva
Objava

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva

gradonačelnik Grada Knina raspisuje JAVNI NATJEČAJza financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2024. godinu U Proračunu Grada Knina za 2024. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.Predviđeni iznos sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata...