Programi

Home / Programi

2023.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga za 2023. godinu

Odluka o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata

Obrazac financijskog izvješća provedbe programa – projekta

 

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba HGSSa

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

Program korištenja sredstava naknade za legalizaciju

PROGRAM KULTURE       JAVNI NATJEČAJ   

Program kulture

I. Izmjene Programa kulture

Polugodišnje izvršenje Programa kulture

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi

PROGRAM SPORTA

Program sporta

I. Izmjene Programa sporta

Polugodišnje izvršenje Programa sporta

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za izvanredne troškove

– Stipendije      JAVNI NATJEČAJ   

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Program socijalnih davanja

Polugodišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA       JAVNI NATJEČAJ           JAVNI NATJEČAJ 2. KRUG   

Program udruga civilnog društva

Polugodišnje izvršenje programa udruga civilnog društva

Zaključak o odobrenju sredstava Proračuna za Crveni križ

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva 2

PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program za predškolski odgoj i školstvo

I. Izmjene Programa predškolskog odgoja i školstva

Polugodišnje izvršenje Programa za predškolski odgoj i školstvo

– Stipendije – učenici/studenti       JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli stipendija

PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA

Program demografskih mjera

Polugodišnje izvršenje Programa demografskih mjera


2022.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga za 2022. godinu


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture


PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba HGSSa


PROGRAM KULTURE       JAVNI NATJEČAJ   

Godišnje izvršenje Programa kulture

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi


PROGRAM SPORTA

Godišnje izvršenje Programa sporta

– Stipendije      JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli sportskih stipendija


PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Godišnje izvršenje Programa socijalnih davanja


PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA       JAVNI NATJEČAJ           JAVNI NATJEČAJ 2. KRUG   

Godišnje izvršenje Programa udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva od 25. listopada 2022.


PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Godišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva

– Stipendije – učenici/studenti              JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2021./2022.

– Stipendije – liječnici specijalizanti      JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli liječničkih stipendija


PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA

Godišnje izvršenje Programa demografskih mjera

2021.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga za 2021. godinu


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUIRE

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture


PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba HGSSa


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada


PROGRAM KULTURE         JAVNI POZIV   

Godišnje izvršenje Programa kulture

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi


PROGRAM SPORTA

Godišnje izvršenje Programa sporta

Zaključak o korištenju sredstava Proračuna za suradnju ZS s HOO

– Stipendije       JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli sportskih stipendija


PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Godišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

– Adaptacija stanova        JAVNI POZIV   

Odluka o dodjeli potpora za adaptaciju stanova


PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA         JAVNI POZIV         JAVNI POZIV 2. KRUG   

Godišnje izvršenje Programa udruga civilnog društva

Odluka o korištenju sredstava proračuna za javne potrebe udruga civilnog društva od 2.11. 2021.


PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Godišnje izvršenje Programa predškolskog odgoja i školstva

– Stipendije       JAVNI NATJEČAJ   

Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2020.-2021.


PROGRAM POTPORA GOSPODARSTVU

Program potpora gospodarstvu


PROGRAM POTPORA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE

Program potpora razvoju turističke ponude

2020.

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga u 2020. godini


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune II Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune III Programa građenja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene II Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture


PROGRAM JAVNIH POTREBA HGSSa

Program javnih potreba za HGSSa


PROGRAM KULTURE

Program kulture


PROGRAM SPORTA

Programa sporta

Izvršenje Programa sporta

 

– Stipendije

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Izvršenje Programa socijalnih davanja

 

– Stipendije

 

– Adaptacija stanova


PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Programa udruga civilnog društva


PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

2019.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune II Programa građenja komunalne infrastrukture

Izmjene i dopune III Programa građenja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa gradnje komunalne infrastrukture

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanja komunalne infrastrukture

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture

 

PROGRAM KULTURE

Program kulture

Polugodišnje izvršenje Programa kulture

Izmjene Programa u kulturi

Izmjene i dopune II Programa kulture

Izvršenje Programa kulture

 

PROGRAM SPORTA

Program sporta

Polugodišnje izvršenje Programa sporta

Izmjene Programa sporta

Izmjene i dopune II Programa sporta

Izvršenje Programa sporta

 

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA

Program socijalnih davanja

Polugodišnje izvršenje Programa socijalnih davanja

Izmjene Programa socijalnih davanja

Izmjene i dopune II Programa socijalnih davanja

Izvršenje Programa socijalnih davanja

 

– Stipendije

Odluka o dodjeli studentskih i učeničkih stipendija za 2018./2019.

Odluka o dodjeli sportskih stipendija za 2019.

 

PROGRAM UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Program udruga civilnog društva

Polugodišnje izvršenje Programa civilnih udruga

Izmjene Programa udruga civilnog društva

Izvršenje programa udruga civilnog društva

 

PROGRAM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO

Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Polugodišnje izvršenje Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Izmjene Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Izmjene i dopune II Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu

Izvršenje Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu