Dan: 2. srpnja 2020.

Home / 2020 / srpanj / 02 (Četvrtak)
Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća
Objava

Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća zakazala je nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, započete dana 30. lipnja 2020. godine. Na temelju čl. 104. st. 8., a u svezi sa st. 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18, 14/19...