Mjesec: srpanj 2020.

Home / 2020 / srpanj
Zabrana održavanja koncerata i ograničenje rada ugostiteljskih objekata od sada samo preporuka
Objava

Zabrana održavanja koncerata i ograničenje rada ugostiteljskih objekata od sada samo preporuka

Stožer civilne zaštite Grada Knina donio je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o ograničenju rada ugostiteljskih objekata i produljenju zabrane održavanja koncerata. Uz navedenu odluku donio je i preporuku da se za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 ne održavaju koncerti, kao i da se ograniči rad ugostiteljskih objekata do 24:00 sata. Odluka stožera od 30....

Obavijest o izvršenoj kontroli ispravnosti polupodzemnih spremnika s otpadomjerima
Objava

Obavijest o izvršenoj kontroli ispravnosti polupodzemnih spremnika s otpadomjerima

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Knina koja je održana 29. srpnja 2020. godine dvoje gradskih vijećnika iznijelo je pritužbe koje su zaprimili od građana, a koje se odnose na neispravnost polupodzemnih spremnika s otpadomjerima za odlaganje miješanog komunalnog otpada zbog čega građani nisu u mogućnosti odlagati komunalni otpada u navedene spremnike. Slijedom navedenog, dana...

Završna konferencija u sklopu projekta “Učimo danas za bolje sutra”
Objava

Završna konferencija u sklopu projekta “Učimo danas za bolje sutra”

U ponedjeljak 3. kolovoza 2020. godine s početkom u 10:00 sati u dvorani studentskog doma u Kninu, Krešimirova 22, održat će se završna konferencija u sklopu projekta “Učimo danas za bolje sutra”. Projekt “Učimo danas za bolje sutra” provodi ekološka udruga “Krka” Knin u partnerstvu s Gradom Kninom. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u...

Ograničenje rada ugostiteljskih objekata i produljenje zabrane održavanja koncerata
Objava

Ograničenje rada ugostiteljskih objekata i produljenje zabrane održavanja koncerata

Stožer civilne zaštite, iz razloga provedbe preventivnih mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-l9, na području Grada Knina, na razdoblje od dva tjedna, s početkom primjene od 24. srpnja 2020. godine,donio je Odluku o ograničavanju rada svih ugostiteljskih objekata do 24:00 sata, te o zabrani održavanja koncerata, kako na otvorenom, tako i u zatvorenim...

Produljenje primjene Odluke o zabrani rada noćnih klubova, barova
Objava

Produljenje primjene Odluke o zabrani rada noćnih klubova, barova

Zbog trenutne epidemiološke slike na području Grada Knina, koja se očituje kroz 9 osoba zaraženih COVID-19 infekcijom, Stožer civilne zaštite Grada Knina je donio Odluku o produljenju trajanja zabrane rada noćnih klubova, noćnih barova i disco klubova te održavanja koncerata za dodatnih dva tjedna. Stožer civilne zaštite – Odluka

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi
Objava

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina dana 6. srpnja 2020. godine raspisuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2020. GODINI Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore (subvencije) poljoprivredi na području  Grada Knina u 2020. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za: Mjera 1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA Mjera 2. POTPORA OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA...

Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća
Objava

Nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća zakazala je nastavak 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, započete dana 30. lipnja 2020. godine. Na temelju čl. 104. st. 8., a u svezi sa st. 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18, 14/19...