Mjesec: <span>rujan 2022.</span>

Home / 2022 / rujan
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
Objava

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Lokacija za zakup: poslovni prostor anagrafske oznake Kralja Zvonimira 1, Knin, položen na „k.č.z. 4936/1 KO Knin“, koja odgovara „čest. zgr. 277, KO Knin“ (12/72 suvlasničkog dijela)– korisna površina: 23,25 m2– namjena: proizvodna ili uslužna djelatnost– početna cijena : 10,80 kn/m2 za proizvodnu...

Posjet gradonačelniku učenika iz Estonije, Poljske, Španjolske, Italije i Francuske
Objava

Posjet gradonačelniku učenika iz Estonije, Poljske, Španjolske, Italije i Francuske

U sklopu Erasmus + projekta KA229_YES_Young Europeans for Sustainability, učenike je primio gradonačelnik grada Knina gosp. Marijo Ćaćić. Gradonačelnika je posjetilo ukupno 24 učenika i 10 njihovih nastavnika iz Estonije, Poljske, Španjolske, Italije i Francuske te 16 učenika iz Srednje škole Lovre Montija u pratnji svojih nastavnica. Učenici provode tjedan mobilnosti u Srednjoj školi Lovre...

Anketni upitnik – poziv građanima zainteresiranim za kupnju ili najam POS stanova
Objava

Anketni upitnik – poziv građanima zainteresiranim za kupnju ili najam POS stanova

Pozivaju se zainteresirani građani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od Programa društveno poticane stanogradnje da popune Anketni upitnik i dostave ga na adresu: GRAD KNIN, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 2,  22300 Knin. Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje potrebno je na...

Obavijest za korisnike učeničkih i studentskih stipendija Grada Knina
Objava

Obavijest za korisnike učeničkih i studentskih stipendija Grada Knina

Pozivaju se svi korisnici učeničkih i studentskih stipendija Grada Knina, a koji to do sada nisu učinili, postupiti sukladno članku 19. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 2/18 i 3/22, dalje u tekstu: Pravilnik) te članku 3. Ugovora o stipendiranju učenika/studenata Grada Knina, u Upravni odjel za lokalnu...

Zajmovi i jamstva Ministarstva poljoprivrede za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve
Objava

Zajmovi i jamstva Ministarstva poljoprivrede za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore. Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz...

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva (2. krug)
Objava

Javni natječaj za financiranje programa/projekata civilnog društva (2. krug)

gradonačelnik Grada Knina raspisuje JAVNI NATJEČAJza financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2022. godinu (2. krug) U Proračunu Grada Knina za 2022. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva.Gradsko vijeće Grada Knina, u Proračunu Grada Knina za 2022. godinu, za...

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
Objava

Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

JAVNI POZIVkorisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade, samac odnosno kućanstvo, koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.  Sukladno...

Obavijest o upisu djece u program predškole
Objava

Obavijest o upisu djece u program predškole

Temeljem članka  23.a stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina obavještava roditelje djece koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, da će se upis djece (u godini dana prije polaska u...

Uključi se u Ne(e)tWORK projekt Ekološke udruge Krka
Objava

Uključi se u Ne(e)tWORK projekt Ekološke udruge Krka

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da Ekološka Udruga “Krka” Knin nastavlja s provedbom projekta Ne(e)tWORK namijenjenog mladim osobama u dobi od 18 do 29 godina koje su nezaposlene, ne obrazuju se te nisu u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.  Kroz mjesec rujan 2022. godine udruga će upisivati korisnike za novu grupu. Više o projektu na stranicama udruge:https://www.eu-krka-knin.hr/euprojektimain/neetwork

Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku
Objava

Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku

Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. („Narodne novine“, broj 101/22) sufinancira 75% cijene mjesečne karte pod uvjetima i na način propisan točkama II. i III. Odluke. Temeljem točke II., stavka 2, podstavka 2. Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu...

Javni poziv za dodjelu koncesije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Marunuši
Objava

Javni poziv za dodjelu koncesije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Marunuši

Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti  na sportsko-rekreacijskoj zoni Marunuša. Rok za prijavu je 3. listopada 2022. godine. Dodatne informacije o prijavi na poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati na telefon: 022/664-417 ili email: info@lra-matica.hr. Javni...

Privremeno zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi
Objava

Privremeno zatvaranje javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi

Gradonačelnik Grada Knina donio je Odluku o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi Grada Knina u 2022. godini do završetka obrade pristiglih zahtjeva. Odlukom se privremeno zatvara Javni poziv za dodjelu potpora gospodarstvu Grada Knina u 2022. godini, KLASA: 402-01/22-01/103, URBROJ: 2182/10-02-22-5 od 16. kolovoza 2022. godine zaključno s danom 02. rujna 2022....