Kategorija: <span>Javna nabava</span>

Home / Javna nabava
Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2015. godinu
Objava

Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2015. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14), gradonačelnica Grada Knina donosi I. Izmjene i dopune plana nabave Grada...

Izmjene i dopune Planova nabave
Objava

Izmjene i dopune Planova nabave

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14), gradonačelnica Grada Knina donosi: III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE GRADA...

Plan nabave Grada Knina
Objava

Plan nabave Grada Knina

Na temelju članka 20. stavka 1., Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Knina donosi: PLANA NABAVE GRADA KNINA ZA 2015. GODINU  i Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o javnoj...

  • 1
  • 5
  • 6