Godina: 2019.

Home / 2019
Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku
Objava

Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku

Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. („Narodne novine“, broj 76/18) sufinancira 75% cijene mjesečne karte pod uvjetima i na način propisan točkama II. i III. Odluke. Temeljem točke II., stavka 2, podstavka 2. Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14  i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka  o raspisivanju...

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA
Objava

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA

Novoosnovana Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica raspisala je dana 11. siječnja 2019. godine Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 25. siječnja 2019. godine (do kraja dana). Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA i članka 12. Statuta Javne ustanove...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o...

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu – Program  javnih potreba u sportu na području Grada Knina
Objava

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu – Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 76. Zakona o sportu ( „Narodne novine“, broj 71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16),  Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2019. godini („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/18), Prijedloga Povjerenstava Zajednice sportova Grada Knina od 15. prosinca 2018. godine, KLASA: 620-01/18-01/2, URBROJ: 2182/10-03-18-3,...

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2019. godinu
Objava

Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo...

PROGRAM OPĆIH JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU  NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Objava

PROGRAM OPĆIH JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne...

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Objava

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 1. i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj: 47/90, 27/93 i 38/09), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15) i članka 33. stavak 1. točka 20. Statuta...

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Objava

PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, dalje: Zakon) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na...

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Objava

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15)  i članka 33. stavka 1. točke 20. Statuta...

PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Objava

PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU

Na temelju članaka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15)  i članka 33. stavka 1. točke 20. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”...

  • 1
  • 8
  • 9