Kategorija: <span>Gradsko vijeće – najava sjednica</span>

Home / Gradsko vijeće – najava sjednica
Najava 7. tematske sjednice – nastavak
Objava

Najava 7. tematske sjednice – nastavak

Na temelju članka 104. stavka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam nastavak prekinute 7. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Knina za dan 13. veljače 2018. godine (utorak) s  početkom  u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. U nastavku sjednice provest će se daljnje izlaganje i rasprava po utvrđenoj točki dnevnog reda – Provedba...

Najava VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Najava VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavaka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 7. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 5.  veljače 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D  1. Provedba Intervencijskog plana...

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30.  studenog 2016. godine (srijeda) s  početkom  u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I     R E D Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu...