Kategorija: <span>Gradsko vijeće</span>

Home / Gradsko vijeće
Dopuna dnevnog reda za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)
Objava

Dopuna dnevnog reda za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/17 URBROJ: 2182/10-01-18-2 Knin, 12. prosinca 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA Na temelju članka 97. Poslovnika Gradskog vijeća grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18), predlažem   DOPUNU DNEVNOG REDA sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, koja će se...

Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)
Objava

Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/17 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 6. prosinca 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA  KNINA Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 14. prosinca 2018. godine (petak) s  početkom  u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D...

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)
Objava

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/16 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 30. studenog 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. Za sjednicu predlažem...

Najava 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Najava 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. listopada 2018. godine (utorak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D   Prijedlog Odluke o dopunama Odluke...

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (24. rujna 2018.)
Objava

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (24. rujna 2018.)

 GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/10 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 14. rujna 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA  KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 24.rujna 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 15,30 sati  u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem...

Najava 7. tematske sjednice – nastavak
Objava

Najava 7. tematske sjednice – nastavak

Na temelju članka 104. stavka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam nastavak prekinute 7. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Knina za dan 13. veljače 2018. godine (utorak) s  početkom  u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. U nastavku sjednice provest će se daljnje izlaganje i rasprava po utvrđenoj točki dnevnog reda – Provedba...

OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna (IV)  Generalnog urbanističkog plana Grada Knina
Objava

OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

Gradsko vijeće Grada Knina na 3. sjednici od 02. listopada 2017. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 9/17). Ovom odlukom stavljena je izvan snage Odluka o ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj:...

Izvještaj s maratonske sjednice Gradskog vijeća
Objava

Izvještaj s maratonske sjednice Gradskog vijeća

U Kninu je danas održana maratonska četvorosatna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je usvojen drugi rebalans proračuna. Neće sa ove sjednice biti lako izvijestiti, a da sve ne sliči na transkript umjesto na novinarski izvještaj. Ipak ću, radi interesa javnosti u Kninu, izvijestiti o većini odluka i rasprava sa današnjeg zasjedanja vijeća koje je, za...

Održana zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu: U 2016. dug smanjen za 6,5 milijuna kuna
Objava

Održana zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu: U 2016. dug smanjen za 6,5 milijuna kuna

U 2016. godini dug Grada Knina smanjen je za 6,5 milijuna kuna te sada iznosi 5,5 milijuna kuna, izvijestio je kninski gradonačelnik Nikola Blažević predstavljajući izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Prihodi su u 2016. godini iznosili 44,8 milijuna kuna što predstavlja indeks izvršenja od 77,19, a rashodi su iznosili 38,3 milijuna. Prihodi od...

Usvojen gradski proračun za 2017. godinu
Objava

Usvojen gradski proračun za 2017. godinu

Bez ikakve rasprave, primjedbe ili prijedloga, gradski vijećnici Knina usvojili su proračun grada za 2017. godinu. Ukupni prihodi i primici iznose 67,3 milijuna kuna, a rashodi i izdaci 61,3 milijuna kuna. Po riječima pročelnice Upravnog odijela za financije Danijele Merša, nikada nije bilo teže sačiniti proračun s obzirom na brojne nepoznanice zbog nove porezne reforme....

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30.  studenog 2016. godine (srijeda) s  početkom  u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I     R E D Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu...

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 68. stavka 2. i 92. stavaka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 21. listopada 2016. godine (petak)  s  početkom  u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I     R E D Prijedlog...