Kategorija: <span>Gospodarstvo</span>

Home / Gospodarstvo
Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika  „Kninske šume“
Objava

Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika „Kninske šume“

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, u suradnji s izvođačem radova Lipov Gaj d.o.o. organizira uvodno predavanje za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu: „Kninske šume“ . Gospodarska jedinica obuhvaća katastarske općine: Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Riđane, Ramljane, Turić, Uzdolje, Vrbnik i  Zvjerinjac Pozivaju se svi šumoposjednici, predstavnici javnih institucija i...

Besplatni verificirani program osposobljavanja za Proizvođača/icu pršuta
Objava

Besplatni verificirani program osposobljavanja za Proizvođača/icu pršuta

U sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“ traži se 7 (sedam) osoba koje će završiti besplatni verificirani program osposobljavanja za PROIZVOĐAČA/ICU PRUŠUTA na Pučkom otvorenom učilištu Knin. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a s nastavom bi se započelo u studenom 2018. godine. U program osposobljavanja za poslove  proizvođača/ice pršuta može se...

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji atletske staze
Objava

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji atletske staze

Dana 09.10.2018. potisan je ugovor između grada Knina i tvrtke Edel sport d.o.o. iz Zagreba za izvođenje radova izgradnje atletske staze. Ugovor su potpisali gradonačelnik grada Knina dr.sc. Marko Jelić i direktor Edel sporta d.o.o. Igor Gavranović.  Vrijednost ugovora je 1.729.993,91 kn s PDV-om. Projekt izgradnje atletske staze provodi se sukladno Sporazumu o sufinanciranju projekta...

Regionalna radionica o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u Kninu
Objava

Regionalna radionica o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u Kninu

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 19. rujna 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i...

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2018. GODINI -„POTPORE 2018“
Objava

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2018. GODINI -„POTPORE 2018“

U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2018. godini „POTPORE 2018“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće...

Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin
Objava

Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Knin doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin doprinosi i ispunjavanju...

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI
Objava

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2018. GODINI

Ispravak javnog poziva 11.2018. do 10.12.2018.   PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za: Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog...

OBAVIJEST PODUZETNICIMA: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“
Objava

OBAVIJEST PODUZETNICIMA: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“

Otvoren je novi natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, pod nazivom  „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Sva poduzeća koja planiraju ulagati u poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti, svoje će projekte moći predati od 3. travnja ove godine.   Namjena Poziva : potaknuti tvrtke na investicije povezane s osnivanjem nove ili...

Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini
Objava

Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini

Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene: marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala    (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice); stručno osposobljavanje...

Najava VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Najava VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Na temelju članka 92. stavaka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 7. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 5.  veljače 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D  1. Provedba Intervencijskog plana...