Kategorija: <span>Javni natječaj Grada Knina</span>

Home / Javni natječaj Grada Knina
Poziv na natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu
Objava

Poziv na natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji Kninske tvrđave u Gradu Kninu

Temeljem Odluke Gradonačelnice, KLASA:UP/I-406-01/15-01/2, URBROJ:2182/10-02-15-1 od 16. travnja 2015. godine i rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Šibeniku KLASA: 612-08/15-23/2937, Ur.broj: 532-04-02-14/1-15 od 18. svibnja 2015., Grad Knin u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika raspisuje javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji...

Rezultati prijava na javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku godinu 2014./2015.
Objava

Rezultati prijava na javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Knina za akademsku godinu 2014./2015.

Sukladno Programu socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu i Proračunu Grada Knina za 2015. godinu, u akademskoj godini 2014./2015. Grad Knin dodijeliti će 8 novih studentskih stipendija.   Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu stipendija dana 29. travnja 2015. godine utvrdilo je i objavilo na oglasnoj ploči gradske uprave Grada...

Natječaj za prijam u službu (viši stručni suradnik za zaštitu okoliša)
Objava

Natječaj za prijam u službu (viši stručni suradnik za zaštitu okoliša)

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša: višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom,     1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca....

Odluka o poništenju natječaja
Objava

Odluka o poništenju natječaja

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 27. veljače 2015. godine,  donosi ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Grad Knin.       UPRAVNI ODJEL...

Natječaj za dodjelu stipendija
Objava

Natječaj za dodjelu stipendija

a temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 3/14), Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2015. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), Zaključka KLASA: 604-01/15-01/1, URBROJ: 2182/10-02-15-3 od dana 24. veljače 2015. godine, članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada...

Odluka o poništenju natječaja
Objava

Odluka o poništenju natječaja

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 27. veljače 2015. godine,  donosi  ODLUKU o poništenju javnog natječaja za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni...

POZIV na javni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina u Kninu
Objava

POZIV na javni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina u Kninu

Temeljem Odluke Gradonačelnice, KLASA: 406-01/15-01/2, URBROJ: 2182/10-02-15-4 od 27. siječnja 2015. godine, Grad Knin u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika raspisuje javni natječaj, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina u Kninu. PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14), Zaključka Gradonačelnice o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/15-01/7,...

JAVNI NATJEČAJ  ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“broj 125/11), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14), Zaključka Gradonačelnice o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­...

  • 1
  • 4
  • 5