Kategorija: <span>Javni natječaj Grada Knina</span>

Home / Javni natječaj Grada Knina
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
Objava

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Objava

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15), Zaključka o raspisivanju javnog...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za slijedeće poslovne prostore:  1.1. poslovni prostor anagrafske oznake Tuđmanova 26, Knin, čest. zgr. 262/2, KO Knin, –    korisna površina:  87,30 m2 –     početna cijena :        3,28 kn/1m2 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a....

Javni natječaj za poslovne prostore
Objava

Javni natječaj za poslovne prostore

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15), Zaključka o raspisivanju javnog...

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin – administrativni referenti – arhivar
Objava

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin – administrativni referenti – arhivar

JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti administrativnog referenta – arhivara,  1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta...

Javni Natječaj za prijam u službu u Grad Knin, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove
Objava

Javni Natječaj za prijam u službu u Grad Knin, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove

JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.   Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12....

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu
Objava

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 5/14), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-02/18-01/2, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine i članka 45....

Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti
Objava

Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

Grad Knin je dana 25. siječnja 2018. godine objavio Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu  Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti. Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti. Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i
Objava

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i

Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj...

Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti
Objava

Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

Grad Knin je dana 22. rujna 2017. godine objavio Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti. Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti.  Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina...

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin
Objava

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i eu fondove raspisao je natječaj za: višeg stručnog suradnika za europske integracije i EU fondove, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, višeg stručnog suradnika za pravne poslove Odjela, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Javni natječaj objavljen...