Godina: <span>2019.</span>

Home / 2019
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu
Objava

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu

Na osnovi članka 18. stavke 1. i 2., članka 20. stavke 1.,2, i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KNINA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, utvrdilo je,...

JAVNI POZIV Za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina
Objava

JAVNI POZIV Za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina

Odbor za javna priznanja Grada Knina (dalje: Odbor) na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Knina («Službeno glasilo Grada Knina», broj 4/16), dana 12. travnja 2019. godine, objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina.   Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Knina 2018.

JAVNI POZIV  za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike
Objava

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 3/15) i članka 2. Odluke o pokretanju postupka biranja članova Savjeta mladih Grada Knina i njihovih zamjenika i objavi Javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Knina i njihove zamjenike (“Službeno glasilo Grada Knina”...

OBAVIJEST o prijmu u službu u Grad Knin na temelju javnih natječaja i oglasa
Objava

OBAVIJEST o prijmu u službu u Grad Knin na temelju javnih natječaja i oglasa

Na temelju javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: viši savjetnik za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola („Narodne novine“, broj 8/19), u službu je primljena kandidatkinja Cecilija Tolo. Na temelju javnog natječaja za prijam...

Donirana medicinska oprema Općoj i veteranskoj bolnici  „Hrvatski ponos“ Knin
Objava

Donirana medicinska oprema Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin

Danas je održana svečana primopredaja medicinske opreme Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ Knin u vrijednosti do 199.049,38 kuna. Primopredaja je izvršena između gradonačelnika Grada Knina dr.sc. Marka Jelića i ravnateljice bolnice Kristine Bitunjac. Svečanoj primopredaji nazočili su gradski vijećnici Veselin Đujić, Nenad Tisaj, Josip Bebek, predstavnici grada gradonačelnik Marko Jelić, zamjenici Marijo Ćaćić, Kristina...

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu
Objava

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/19, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 04/14,2/18 i 6/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Knina, na 20. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine donosi Program potpora gospodarstvu grada Knina u 2019. godini “Potpore 2019”. Javni poziv 2019 gospodarstvo...

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi
Objava

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019.- 2021. godine, KLASA: 320-01/19-01/2, URBROJ:2182/10-01-19-5 od 28. ožujka 2019. godine, gradonačelnik Grada Knina dana 5. travnja 2019. godine raspisuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području grada Knina u 2019. godini. Javni poziv POLJOPRIVREDA 2019 Program potpora u poljoprivredi 2019-2021 Izjava o...

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu
Objava

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Na temelju Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2019. Godini, KLASA: 402-01/19-01/78, URBROJ: 2182/10-01-19-3 od 28. ožujka 2019. godine, gradonačelnik Grada Knina raspisuje javni poziv za dodjelu potpore razvoju turističke ponude na području grada Knina u 2019. godini Javni poziv 2019 turizam Izjava o potorama male vrij. MJERA 3 Izjava_o_koristenim_drzavnim_potporama_male_vrijednosti PROGRAM...

Dnevni red za 22. sjedicu Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Dnevni red za 22. sjedicu Gradskog vijeća Grada Knina

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/6 URBROJ: 2182/10-01-19-1 Knin, 3. travnja 2019. godine   VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA    GRADA  KNINA Na temelju čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18), sazivam 22....

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi u 2019. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18), točke XVIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1, od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od...

Dnevni red za 21. tematsku sjednicu
Objava

Dnevni red za 21. tematsku sjednicu

U privitku se nalazi  Dnevni red za tematsku 21. sjednicu koja će se održati dana 8. travnja 2019. godine u 12.00 sati. Dnevni red za tematsku sjednicu