Author: Grad Knin (Grad Knin)

Home / Grad Knin
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu
Objava

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu

“Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i...

Besplatni verificirani program osposobljavanja za Proizvođača/icu pršuta
Objava

Besplatni verificirani program osposobljavanja za Proizvođača/icu pršuta

U sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“ traži se 7 (sedam) osoba koje će završiti besplatni verificirani program osposobljavanja za PROIZVOĐAČA/ICU PRUŠUTA na Pučkom otvorenom učilištu Knin. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a s nastavom bi se započelo u studenom 2018. godine. U program osposobljavanja za poslove  proizvođača/ice pršuta može se...

Početna konferencija projekta „Učimo danas za bolje sutra“
Objava

Početna konferencija projekta „Učimo danas za bolje sutra“

U Kninu 11. listopada 2018. godine u dvorani studentskog doma Ekološka udruga „Krka“ Knin održala je početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra. Projekt „Učimo danas za bolje sutra“ Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom Kninom. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u iznosu od 818.166,00...

OBAVIJEST o prijmu u službu temeljem javnog natječaja  objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18
Objava

OBAVIJEST o prijmu u službu temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18

U postupku prijma u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18, na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Knina, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, primljen je Joško Nedoklan.   Za radno...

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji atletske staze
Objava

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji atletske staze

Dana 09.10.2018. potisan je ugovor između grada Knina i tvrtke Edel sport d.o.o. iz Zagreba za izvođenje radova izgradnje atletske staze. Ugovor su potpisali gradonačelnik grada Knina dr.sc. Marko Jelić i direktor Edel sporta d.o.o. Igor Gavranović.  Vrijednost ugovora je 1.729.993,91 kn s PDV-om. Projekt izgradnje atletske staze provodi se sukladno Sporazumu o sufinanciranju projekta...

Regionalna radionica o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u Kninu
Objava

Regionalna radionica o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u Kninu

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni...

POZIV na Početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“
Objava

POZIV na Početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“

Ekološka udruga „Krka“ Knin održat će početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“, dana 11. listopada 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Kninu, u dvorani studentskog doma (Knin, Ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 22). Projekt „Učimo danas za bolje sutra“ Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom...

JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu (III. krug)
Objava

JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu (III. krug)

Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena...

Obavijet: Zabrana kretanja “Crvena zemlja” za listopad 2018.
Objava

Obavijet: Zabrana kretanja “Crvena zemlja” za listopad 2018.

Poštovani, obavještavamo Vas da će pripadnici Gardijske mehanizirane brigade na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494 – Borova glava tt 1082 – Visibaba tt 1125 – Badanj tt 1281 – Jarebičnjak tt 1190 – Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom mjeseca listopada 2018. godine,...

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN
Objava

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN

Zbog bolje informiranosti građana u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin želimo pojasniti određene pojmove i navesti uvjete gradnje za reciklažna dvorišta. Po definiciji reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju u kontroliranim uvjetima manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA
Objava

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 19. rujna 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Objava

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI   Dana rujna 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr....

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (24. rujna 2018.)
Objava

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (24. rujna 2018.)

 GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/10 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 14. rujna 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA  KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 24.rujna 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 15,30 sati  u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem...

OBAVIJEST vlasnicima/skrbnicima pasa
Objava

OBAVIJEST vlasnicima/skrbnicima pasa

Zakonom o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17), između ostalih, utvrđena je obveza izvršenja kontrole obveznog mikročipiranja pasa. Jedinice lokalne  samouprave trebaju provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom. Ovom obavijesti želim Vam ukazati na važnost i nužnost provođenja obveznog mikročipiranja pasa. Iako je obaveza označavanja pasa mikročipom na snazi još od 2004....

“Zelena čistka” u Kninu
Objava

“Zelena čistka” u Kninu

„Zelena čistka“ je zajednička jednodnevna akcija čišćenja i najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. „Zelena čistka 2018.“ održala se dana 14. rujna s početkom u 08:00h, a usmjerena je na čišćenje divljeg odlagališta uz korito potoka u zaseoku Borovići u Golubiću. Cilj akcije osim uklanjanja otpada bio je podizanje svijesti građana o problemu neodgovornog odnosa...