Author: Urednik (Stipe Jarloni)

Home / Urednik
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina
Objava

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici održanoj 30.11.2018. godine, donosi  O...

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu
Objava

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu

Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 110/15) i članka 33. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09, 3/13, 11/13–pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na...

Raspisan javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Objava

Raspisan javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/26 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 30. studenog 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i...

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini

GRADONAČELNIK KLASA: 610-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-8 Knin, 27. studenog 2018. godine Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194,...

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)
Objava

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/16 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 30. studenog 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. Za sjednicu predlažem...

Obavijest o zabrani i ograničenju kretanja na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin za mjesec prosinac 2018. godine
Objava

Obavijest o zabrani i ograničenju kretanja na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin za mjesec prosinac 2018. godine

Pripadnici Gardijske mehanizirane brigade će na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494 – Borova glava tt 1082 – Visibaba tt 1125 – Badanj tt 1281 – Jarebičnjak tt 1190 – Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom mjeseca prosinca 2018. godine, provoditi određene aktivnosti bojevih...

Grad Knin dodjelio nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu
Objava

Grad Knin dodjelio nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu

Predstavnici Grada Knina na čelu s gradonačelnikom dr.sc. Markom Jelićem su danas u 12 sati u gradskoj vijećnici primili kninske sportaše i sportašice, te njihove trenere i uručili im priznanja i novčane nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu. Ukupno 14 sportaša i sportašica su dobili nagrade i priznanja, te dva trenera koji su...

JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“
Objava

JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“

Na temelju članka 45. Statuta Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj, 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Knina, dana 19. studenog  2018. godine, objavljuje   JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“ Uvjete i sadržaj...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Objava

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o...

Grad Knin osigurao asistente u nastavi za učenike osnovnih škola
Objava

Grad Knin osigurao asistente u nastavi za učenike osnovnih škola

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svojoj odluci o osiguravanju asistenata u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju odbilo financirati asistente za svu djecu za koju je poslan zahtjev, obvezu financiranja istih preuzet će grad Knin te će preko udruge UOSI Sveti Bartolomej obuhvatiti svu djecu za koju asistente neće financirati Ministarstvo...

Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina
Objava

Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina

Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina su u tijeku. Izvođač radova “Kostak” dd iz Krškog, Slovenija je uveden u posao 18.4.2018. g. čime su započeli radovi 1. faze sanacije odlagališta. fazom sanacije je obuhvaćeno preslagivanje i pokrivanje postojećeg otpada, izgradnja nove plohe za odlaganje otpada po EU standardima kapaciteta 66.000 m3, asfaltiranje ulazno/izlazne...

Uručeni udžbenici kninskim osnovnoškolcima s posebnim potrebama
Objava

Uručeni udžbenici kninskim osnovnoškolcima s posebnim potrebama

Gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić jutros je u 9 sati posjetio dvije kninske osnovne škole (OŠ Domovinske zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana) te je zajedno sa svojim zamjenicima Kristinom Perić i Željkom Džepinom uručio nove udžbenike učenicima s posebim potrebama, te im poželio uspješan početak nove školske godine. Za ovu školsku godinu ukupno...

Obavijest i upute kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
Objava

Obavijest i upute kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

OBAVIJEST  I  UPUTE KANDIDATIMA uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša   višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje...

Obnovljeni područni odjeli vrtića prije početka nove pedagoške godine
Objava

Obnovljeni područni odjeli vrtića prije početka nove pedagoške godine

Grad Knin i DV Cvrčak su obnovili područne odjele vrtića (Maslačak, Tratinčica i Visibaba) prije početka nove pedagoške godine. Izmjenjena je kompletna vanjska stolarija, bojanje unutarnjeg prostora i popravci podnih obloga (brušenje, ljepljenje parketa, brodskog poda i ugradnja novog laminata). U centralnom objektu radovi su obuhvaćali ugradnju novog poda (laminata) umjesto brodskog poda u jednoj...

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
Objava

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša

Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina...