Kategorija: <span>Odluke – gradonačelnik</span>

Home / Odluke – gradonačelnik
Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini

GRADONAČELNIK KLASA: 610-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-8 Knin, 27. studenog 2018. godine Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194,...

Odluka o osnivanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
Objava

Odluka o osnivanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina

Gradonačelnik Grada Knina dana 12. rujna 2018. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Zadatak Povjerenstva je ocjenjivanje cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš. Odluka o osnivanju Povjerenstva nalazi se u privitku. Odluka o imenovanju...

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za...

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Objava

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/05, 03/13 i 11/13 – pročišćen tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14 i 2/18), dana 22. svibnja 2018. godine, donosi odluku o imenovanju službenika za...

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga  civilnog društva u 2018. godini
Objava

Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini

Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata...

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI – „POTPORE 2017“
Objava

ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI – „POTPORE 2017“

U Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, KLASA: 402-01/17-01/101, URBROJ: 2182/10-02-17-2, od 3. svibnja 2017. godine, objavljenom na Oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Knina, u točki II. mijenja se stavak 1. na način da se datum 1. prosinca 2017. godine, zamjenjuje datumom 20. prosinca 2017....

Odluka o uvođenju gradske riznice i Pravilnik o popisu imovine
Objava

Odluka o uvođenju gradske riznice i Pravilnik o popisu imovine

Gradonačelnik dr. Marko Jelić donosi dvije važne oluke za Grad Knin. Odlukom o uvođenju riznice uvodi se sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Knina, koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informatički sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanja poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Grada Knina. Pravilnikom...

ODLUKU  O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA,  OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE
Objava

ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik (KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine), dana...

Josipa Rimac se nakon 10 godina oprostila od gradonačelničke dužnosti; Grad će voditi Nikola Blažević
Objava

Josipa Rimac se nakon 10 godina oprostila od gradonačelničke dužnosti; Grad će voditi Nikola Blažević

Josipa Rimac oprostila se danas od gradonačelničke dužnosti nakon što je na čelu Knina provela dva i pol mandata, odnosno deset godina. Odluku o ostavci na gradonačelničku dužnost donijela je budući da idući tjedan priseže za saborsku zastupnicu, ali i iz razloga što je direktorica izborne kampanje HDZ-a na predstojećim parlamentarnim izborima. Gradonačelničku dužnost će...

Doneseni zaključci o rasporedu sredstava civilnim, kulturnim i sportskim udrugama na području grada Knina
Objava

Doneseni zaključci o rasporedu sredstava civilnim, kulturnim i sportskim udrugama na području grada Knina

Dana 3. ožujka 2015. godine gradonačelnica Grada Knina donijela je Zaključak o rasporedu sredstava  udrugama civilnog društva  na području grada Knina  iz Proračuna Grada Knina za 2015.  godinu,  Zaključak  o rasporedu sredstava  udrugama u kulturi  na području grada Knina  iz Proračuna Grada Knina  za 2015. godinu i Zaključak o rasporedu sredstava sportskim  društvima na području...

Odluka o proglašenju Dana žalosti na području Grada Knina
Objava

Odluka o proglašenju Dana žalosti na području Grada Knina

Gradonačelnica Grada Knina, na temelju članka 45. stavka 3. točke 33. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst), dana 4. siječnja 2015. godine donosi  ODLUKU  o proglašenju Dana žalosti na području Grada Knina I.   Zbog tragične pogibije u prometnoj nezgodi građana Grada Knina, Jadrana, Milene, Anari, Adriana i Milene...