Javni poziv – Gospodarstvo, Poljoprivreda i Turizam

Home / Javni poziv – Gospodarstvo, Poljoprivreda i Turizam

Gospodarstvo

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu

Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 07/19, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“,...

Poljoprivreda

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za razdoblje 2019.- 2021. godine, KLASA: 320-01/19-01/2, URBROJ:2182/10-01-19-5 od 28. ožujka 2019. godine,...

Turizam

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu

Na temelju Programa potpore razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2019. Godini, KLASA: 402-01/19-01/78, URBROJ: 2182/10-01-19-3 od 28. ožujka 2019....