Kategorija: Javni poziv

Home / Javni poziv
Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin za 2016. godinu
Objava

Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin za 2016. godinu

Obavještavaju se svi zainteresirani da su raspisani Javni pozivi za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin za 2016. godinu, te da su isti objavljeni na oglasnoj ploči: Grada Knina, službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr, a po potrebi biti će objavljeni i na drugi prikladan...

Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva
Objava

Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Zakonom o socijalnoj skrbi pravo na troškove ogrjeva u iznosu od 950,00 kuna ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Stoga, Gradonačelnica Grada Knina poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 1. rujna 2015. godine zaključno s 30. rujna 2015. godine podnesu Gradu Kninu pisani...

Poziv za isticanje hrvatskih zastava
Objava

Poziv za isticanje hrvatskih zastava

U povodu obilježavanja proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 20-te obljetnice VRO „Oluja“ u Kninu 5. kolovoza 2015. godine, gradonačelnica Grada Knina Josipa Rimac poziva građane i sve javne ustanove, tvrtke i institucije da na svojim objektima istaknu hrvatske zastave i tako daju svoj doprinos dostojanstvenom obilježavanju 5. kolovoza, dana kojega...

Javni poziv u vezi postavljanja štandova za 20. obljetnicu Oluje
Objava

Javni poziv u vezi postavljanja štandova za 20. obljetnicu Oluje

avni poziv u vezi postavljanja štanda te prodaje na istima ili pružanja ugostiteljskih usluga, a povodom 20-te obljetnice VRO „Oluja“, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja – u nastavku teksta Obavještavaju se svi koji su zainteresirani za korištenje javne površine na području Grada Knina u svrhu postavljanja štanda te prodaje na istima...

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Objava

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), dana 19. svibnja 2015. godine, objavljuje Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Pozivi u privitku. Poziv za testiranje kandidata za prijam – web Poziv za...

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje
Objava

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

radonačelnica Grada Knina  objavila je javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima  Grada Knina   Javni poziv odnosi se na tri radna radna mjesta i to referenta za poslove pisarnice, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove te višeg stručnog suradnika za upravljanje...

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća
Objava

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Građani koji žele energetski obnoviti obiteljsku kuću uz državni poticaj od danas se mogu prijaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Državni poticaji kreću se od 40 do 80 posto po kući, a maksimalno se može dobiti između 84.000 i 168.000 kuna.   Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama i na internetskim stranicama...

Obavijest o rezultatima natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu
Objava

Obavijest o rezultatima natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu

Grad Knin kao Naručitelj raspisao je Javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika dr. Franji Tuđmanu na lokaciji ispred zgrade Gradske uprave Grada Knina. Natječaj je raspisan u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika (u daljnjem tekstu HDLU). Poziv na natječaj i Natječajna dokumentacija  su objavljeni u Elektroničkom...

Poziv za stručno osposobljavanje
Objava

Poziv za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja...

Poziv za predlaganje kandidata u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Objava

Poziv za predlaganje kandidata u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina       Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Knina ponovno raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata/kinja za članove/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina iz razloga jer na prvi Javni poziv raspisan dana 3. prosinca 2014. godine nije bilo...

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Grada Knina
Objava

Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Grada Knina

Temeljem članka 11. Odluke o priznanjima Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09) Odbor za priznanja Grada Knina objavljuje P O Z I V  ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA KNINA            U povodu blagdana Sv. Ante, 13. lipnja, Dana Grada Knina, Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja Grada pravnim...

JAVNI POZIV za dostavu podataka o deficitarnim zanimanjima više i visoke stručne spreme
Objava

JAVNI POZIV za dostavu podataka o deficitarnim zanimanjima više i visoke stručne spreme

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o praćenju, analizi i predviđanju potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, te izradi i uzimanju u obzir preporuka za obrazovnu upisnu politiku (NN 93/10), Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje analizu i prognozu potreba tržišta rada za pojedinim kvalifikacijama. Analiza se provodi na osnovi relevantnih statističkih podataka i pokazatelja o zapošljavanju...

  • 1
  • 6
  • 7